Презентация MY-SVADBA и Планета 13 в Саратове. Съемка и монтаж Алексея Потёмкина